ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೊಡುಗೆನಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನಂದ್ರು

ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮ್ ರಾವ್ ರಾಮ್‌ಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು ಎಂದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಿಳಿದಿದ್ದೊ, ಇತಿಹಾಸಜಾರರು ಸಹ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ.ಇದು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಮತ್ತು ಆನಂದರಾವ್ ತಂದೆ ಸುಬೆದಾರ್ ಮೇಜರ್ ರಾಮಜಿ ಸಕ್ತ್ಪಾಲ್ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್) ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ (ರಾಜ ರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ )1950 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು.ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ನನ್ನ ಮುತ್ತಾತ ಆನಂದರಾವ್ ಮತ್ತು ಭೀಮರಾವ್ ಅಂದ್ರೆ,ವಿಶ್ವ ರತ್ನ ಬೋಧಿಸತ್ವ ಡಾ. ಭೀಮರಾವ್ ರಾಮಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದರೋ,…

Read More